מה המשמעות של OFN?

OFN הוא מונח שיכול להתכוון ל'ישנות פו*קינג ישנות ', המציין שכל מה שהיה משותף הוא ידיעה נפוצה, או שהוא יכול להיות' על אויב אויב ', כדי לאמת את האמת (כמו 'אני נשבע'). קרא עוד^